My world of money

2015/08/23

Hong Kong

Filed under: Hong Kong — Tags: , — fiuman @ 20:11

Hong Kong

HONG KONG

hong-kong


coins: 21

banknotes: 4


COINS

Hong Kong 1959-1997 British Colony

Crown Queen Elizabeth II 1952-1997 (Hong Kong)

10 Cents (1955-1968)

1955

HongKong10cents1955-1968

****

10 Cents (1971-1980)

1979

reeded edge

HongKong10cents1971-1980

****

10 Cents (1993-1998)

1995

HongKong10cents1993-1998

****

20 Cents (1975-1980)

1975, 1977

HongKong20cents1975-1980

****

20 Cents (1985-1992)

1991

HongKong20cents1985-1992

****

50 Cents (1977-1980)

1978, 1979, 1980

HongKong50cents1977-1980

****

50 Cents (1993-1998)

1994

HongKong50cents1993-1998

****

1 Dollar (1978-1980)

1978

HongKong1dollar1978-1980

****

1 Dollar (1982-1992)

1990

HongKong1dollar1982-1992

****

1 Dollar (1994-1998)

1995, 1997

HongKong1dollar1994-1998

****

2 dollars (1975-1984)

1982

HongKong2dollar1975-1984

****

2 dollars (1993-+)

1993, 1994, 1997

HongKong2dollar1993-+

****

5 Dollars (1980-1984)

1981

HongKong5dollar1980-1984

****

Hong Kong Special Administrative Region of Hong Kong – China

50 Cents

1998

HongKong50cents1993-1998

****

2 Dollars

1998

HongKong2dollar1993-+

****

BANKNOTES

1 Cent

1961

uniface

HONGKONG1CENT1961AV

****

5 Dollars

31-3-1975

The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation

HONGKONG5DOLLARS1975AVHONGKONG5DOLLARS1975RV

****

10 Dollars

01-01-1992

The Hong Kong & Shanghai Banking Corporation

HONGKONG10DOLLARS1992AVHONGKONG10DOLLARS1992RV

****

10 Dollars

01-07-2002

Government of Hong Kong

HONGKONG10DOLLARS2002AVHONGKONG10DOLLARS2002RV

****

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.