My world of money

2015/08/25

European Union

Filed under: European Union — Tags: , — fiuman @ 16:37

EUROPEAN UNION

European Union

coins: click on country name

banknotes: 1


Eurozone:

-01.01.2002.

austria Austria, belgium Belgium, Finland Finland, France France, germany Germany, Greece GreeceIreland Ireland,  Italia Italy, Luxembourg Luxembourg,  Netherlands Netherlands, Portugal Portugal, Spain Spain

-01.01.2007.

Slovenia Slovenia

-01.01.2008.

Cyprus (2) Cyprus , Malta Malta

-01.01.2009.

Slovakia Slovakia

-01.01.2011.

Estonia Estonia

-01.01.2014

Lithuania Lithuania

-01.01.2015.

Latvia Latvia

**************************

Monetary agreement ( not EU members)

-01.01.2002.

Indonesia Monaco, San Marino San Marino, Vatican Vatican

-01.01.2013.

andorra Andorra

****************************

EU members – but no Eurozone

Bulgaria Bulgaria, Croatia Croatia, Czech rep. Czechia, Denmark Denmark, Hungary- Hungary, Poland Poland, Romania Romania, Sweden Sweden, Great Britain United Kingdom

*****************************

Territories outside EU used Euro

Great Britain Akrotiri and Dhekelia, Saint Pierre & Miqulon Saint Pierre and Miquelon, TAAF TAAF, Saint Barthelemy  Saint Barthelemy

*******************************

Unilateral adopters

Kosovo Kosovo, Montenegro2 Montenegro

***********************************

BANKNOTES

5 Euro

2002

EU5EURO2002AVEU5EURO2002RV

****

*

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.