My world of money

2016/12/20

China

Filed under: China — fiuman @ 19:57

kina

CHINA

china

coins: 11

banknotes: 17


 

1 Fen (1955-2011)

1974

china-1fen1974

****

2 Fen (1956-2000)

1987

china-2fen1987

****

5 Fen (1955-2000)

1957

china-5fen1957

****

1 Jiao (1991-1999)

1999

china-1jiao1999

****

1 Jiao (2005-+)

2010, 2014

china-1jiao2010

****

5 Jiao (2002-+)

2010

china-5jiao2010

****

1 Yuan (1991-1998)

1993, 1997, 1998

china-1yuan1998

****

1 Yuan (1999-+)

2007

china-1yuan2007

****


BANKNOTES

1 Fen

P-860c / 1953

2 Roman control numbers

china1fen1953av*china1fen1953rv

****

2 Fen

P-861b / 1953

3 Roman control numbers

china2fen1953av*china2fen1953rv

****

5 Fen

P-862b / 1953

3 Roman control numbers

china5fen1953av*china5fen1953rv

****

1 Jiao

P-863 / 1953

china1jiao1953av*china1jiao1953rv

****

1 Jiao

P-877a / 1962

serial # prefix: 3 red Roman numerals

china1jiao1962crav*china1jiao1962crrv

****

1 Jiao

P-877c / 1962

serial # prefix: 3 blue Roman numerals

china1jiao1962plav*china1jiao1962plrv

****

1 Jiao

P-881 / 1980

china1jiao1980av*china1jiao1980rv

****

2 Jiao

P-882 / 1980

china2jiao1980av*china2jiao1980rv

****

5 Jiao

P-883 / 1980

china5jiao1980av*china5jiao1980rv

****

1 Yuan

P-874c / 1960

serial # prefix: 2 Roman numerals

china1yuan1960av*china1yuan1960rv

****

1 Yuan

P-884a / 1980

china1yuan1980av*china1yuan1980rv

****

1 Yuan

P-884c / 1996

china1yuan1996av*china1yuan1996rv

****

1 Yuan

P-895a / 1999

Letter-letter-number-number serial # prefix

china1yun1999av*china1yun1999rv

****

2 Yuan

P-885a / 1980

china2yuan1980av*china2yuan1980rv

****

5 Yuan

P-903a / 2005

Letter-letter-number-number serial # prefix

china5yun2005av*china5yun2005rv

****

10 Yuan

P-887 / 1980

china10yun1980av*china10yun1980rv

****

100 Yuan

P-243a / 1941

china100yuan1941av*china100yuan1941rv

****


last update:

  • 2016-12-20
    • new page
Advertisements

Blog at WordPress.com.